Kategorie

Kim jest komornik? Czym różni się od windykatora?  

Kim jest komornik? Czym różni się od windykatora?  

Komornik sądowy często uważany jest za urzędnika, które bez serca odbiera czyjeś mienie. W serialach paradokumentalnych nigdy nie wspomina się o tym, dlaczego komornik zmuszony jest do takich działań. W tym artykule wyjaśnimy na czym polega praca komornika, czym różni się windykator od komornika Gdynia, a także jakie prawa ma komornik sądowy.

Kim jest i czym się zajmuje komornik sądowy? 

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, działającym zawsze przy sądzie rejonowym. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. W rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Korzysta on z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czy sam podlega jakimś szczególnym prawom? Podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych. Mówiąc w skrócie, komornik Gdynia zajmuje się wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, ale wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Jednak w przypadku dłużników, nie jest pierwszą osobą podejmującą czynności. Najpierw działa windykator.

skuteczny komornik Gdynia

Windykator a komornik

Aby zostać windykatorem nie trzeba posiadać specjalnych uprawnień, jakie z mocy prawa przysługują komornikowi. Głównym zadaniem windykatora jest zmobilizowanie dłużnika do spłaty długu. Ma on jednak wiele ograniczeń. Windykator nie może:

  • zajmować lub spisywać majątku dłużnika,
  • wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody,
  • rozmawiać o zadłużeniu dłużnika z innymi osobami, np. z sąsiadami,
  • wywieszać informacji o zadłużeniu dłużnika w miejscach publicznych, np. na klatce schodowej,
  • przekazywać informacji o długu w miejscu pracy dłużnika,
  • naruszać dobra osobiste i godność osobistą dłużnika, np. zastraszać, grozić, nękać,
  • używać siły,
  • przekazywać nieprawdziwych informacji co do konsekwencji niespłacenia długu, np. dotyczące pozbawienia wolności.

Firma windykacyjna wysyła wiele pism do dłużnika, stara się także skontaktować z nim osobiście, przedstawia możliwości spłaty długu. Dopiero, gdy działania windykatora nie przynoszą korzyści, powoływany jest komornik – o ile oczywiście wierzyciel tego chce.

Skuteczny komornik Gdynia – Co może?

Komornikowi przysługują zdecydowanie szersze kompetencje i uprawnienia niż windykatorowi. Na przykład komornik Gdynia może prowadzić egzekucję m.in. z dochodu dłużnika, rachunku bankowego, ruchomości i nieruchomości. Ma także prawo przymusowego otwarcia drzwi mieszkania lub firmy, przeszukania pomieszczeń. Może on zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od m.in.: organów administracji publicznej, organów podatkowych, banków itd. Podsumowując, w pierwszej kolejności wierzyciel Zarudnia windykatora. Jeśli to nie przynosi efektów, sprawę kieruje się do sądu. Jeżeli decyzją sądu wykonanie egzekucji działania może podjąć komornik, jednak po wcześniejszym otrzymaniu wniosku o egzekucję od wierzyciela.

admin

Zobacz także

Zobacz także x